Valja nama preko rijeke
Welcome ! Dobro došli !
A. Šantić , Sve moje ženske i Ja